Váha, výška, věk… a VstřInfBUNZ. Znáte svou správnou míru?

Dlouhodobě si kontrolujeme základní tělesné charakteristiky, sdělujeme je na všech možných místech pro potřeby výživových poradců, lékařů, firem svážejících domovní odpad, konstruktérů meziplanetárních stanic, lžeme o nich v profilech na sociálních sítích a šeptáme je mobilním aplikacím nesčetných firem.

Náš svět je plný informací. Přináší užitek. Nejen. Abychom našli svou individuální hranici, kam až informovanost přináší užitek nám a kde začíná být na škodu, musíme se zkoumat.

S velkou nadsázkou použiji označení „správné míry“ informací jako VstřInfBUNZ – vstřebatelnost informací bez újmy na zdraví.

VstřInfBUNZ je číslo nebo slovo. Hodnota znamená schopnost jedince vstřebat příslušný počet informací – zpráv v televizi, rádiu, na internetových portálech, sociálních sítích, telefonických hovorech a všech dalších místech. Jednotkou této charakteristiky člověka je 1 INFO. Pravděpodobně v této podobě nevstoupí do systému ISO jednotek, ale kdo ví. Vstřebat znamená, že informace doputuje na místo určení, kde se rozpustí do člověka – stane se jeho součástí.

Zkoumání svého VstřInfBUNZ může znamenat významný pokrok v míře své radosti, únavy, optimismu, skepse, síly, odhodlání… vše se pak promítá do fyzického zdraví.

Bylo by krásné, kdyby na úvod každých zpráv v médiích byl uveden počet obsažených informací, stejně jako považujeme za běžné číst kalorie či kilojouly na každém soustu potravy pro fyzické tělo. A my bychom při znalosti svého VstřInfBUNZ zvážili, jestli jsme připraveni ke konzumaci.

Informace jsou potravou pro naši mysl. Abychom zachovali schopnost ovládat ji – aktivovat a tlumit – nesmíme ji zahltit. Přes ucpané chodby přijatých, ale dosud nezpracovaných informací se totiž dostane jen málokterý prominent – např. kolaps, infarkt a podobní. A jen tlumená mysl nám dovolí kvalitně odpočívat, vnímat další rozměry světa, svého života.

Pátrejme tedy po své správné míře informací. Nejen vyhledávání a získávání, ale i odmítání patří ke zdravému životnímu stylu a ochraně svého zdraví.