ČLENOVÉ

JAN BÍM
VLASTIMIL SOJKA
OLDŘICH HLAVÁČEK

SPOLEČENSTVÍ...

... za obnovu a zlepšování vzájemného respektu autorů a čtenářů e-mailových zpráv vzniklo z dojmu, že neustále se zvyšující tempo doby přináší povrchnost do mnoha oblastí naší vzájemné komunikace a e-mailové zprávy jsou jednou z nich.

VĚŘÍME, ŽE...

... vědomým zpomalením a věnováním pozornosti tvorbě i čtení e-mailové zprávy získáváme mnohem víc, než představuje domnělá úspora času generovaná povrchním, zkratkovitým a gramaticky nesprávným zápisem na straně jedné, a stejně povrchním, nepozorným a neúplným čtením na straně druhé.

ZÁSADY autora e-MAILU

VÁŽÍM SI ČTENÁŘE, PROTO...

  • VŽDY POUŽÍVÁM OSLOVENÍ
  • SE SNAŽÍM O GRAMATICKOU SPRÁVNOST VE VŠECH DETAILECH PODLE SVÝCH SCHOPNOSTÍ
  • VOLÍM MNOŽSTVÍ SLOV S OHLEDEM NA ČAS, KTERÝ JE KE ČTENÍ POTŘEBA
  • VOLÍM MNOŽSTVÍ SLOV A LADĚNÍ TAK, ABYCH CO NEJLÉPE VYSTIHL SVÉ SDĚLENÍ
  • SE NA ZÁVĚR VŽDY PODEPISUJI. JMÉNO A PŘÍJMENÍ UVEDENÉ V AUTOMATICKY VKLÁDANÉM PODPISU NEPOVAŽUJI ZA PLNOHODNOTNÝ PODPIS

ZÁSADY čtenáře e-MAILU

VÁŽÍM SI autora, PROTO...

  • ČTU CELOU JEHO ZPRÁVU
  • ČTU TAK, ABYCH CO NEJLÉPE POCHOPIL SMYSL JEHO SDĚLENÍ

Samozřejmě se netýká nevyžádaných zpráv

souhlasíte? přidejte se!

Kdo souhlasíte s principy, které se neformální společenství snaží zviditelnit a šířit mezi další zájemce, a snaží se je v maximálně možné míře dodržovat, pošlete zprávu o svém rozhodnutí na olda@pohlazenislovem.cz. Vaše jméno bude doplněno do seznamu členů v úvodu stránky.
Ve svých e-mailových zprávách použijte logo nebo textový popisek:

VOLBA 1
Kliknutím na obrázek níže (např. volba Uložit cíl odkazu jako... z kontextové nabídky na obrázku)
stáhněte logo a upravte si do vhodné velikosti;
vložte jej na konec takových svých zpráv, které odpovídají výše uvedeným principům

KLIKNĚTE PRO STAŽENÍ LOGA

VOLBA 2
Na konec takových svých zpráv, které odpovídají výše uvedeným principům, vložte text s odkazem na tuto stránku:

Klub e-mailové úcty | www.klubemailoveucty.cz
nebo s použitím aktivního odkazu
<a href="http://klubemailoveucty.cz">Klub e-mailové úcty</a>