tMaMá

zpověď novorozence

Tma je Něco nebo Nic?
Tma je Mír nebo Strach?
Má Tma ústa, čelo, líc?
Smím překročit domu jejího práh?

Dostal jsem svolení a vkročil do království Tmy.
Bylo mi dopřáno pobýt v samotném jejím středu, možná v samotném středu sebe sama.
Bylo mi dopřáno naslouchat jejím slovům, sledovat obrazy, které pro mě a ze mě vytvářela.
Bylo mi dopřáno uchovat obrazy tak, abych je mohl nabídnout ostatním...

Zvu vás do galerie obrazů ze Tmy. Zprvu jsem váhal, zda jsou obrazy vhodné pro návštěvníky, zda je v nich vůbec něco, co může návštěvníky zaujmout. Jste zde, tedy ano. Váhám dál, ale jestli čtete tyto řádky, nedozrál jsem k přesvědčení, že je čas svou Tmu skrýt. 

Mějte prosím na paměti, že se jedná o obrazy z hlubokých zákoutí lidské duše, do jakých dovolí Tma nahlédnout. Prosím tedy, abyste respektovali intimitu obrazů, jejich křehkost a tolerovali nedokonalost jejich provedení.    

Připravil jsem tři podoby - základ mají společný: jedna je pro oči (PDF), druhá pro uši v kapitolách (ZIP) a třetí pro uši jako jeden souvislý příběh (MP3) .

Osobně doporučuji poslechnout si v malé osobní tmě podobu pro uši. Osobně doporučuji nezatěžovat se těmito obrazy, pokud sami hodláte do Tmy v blízké době vstoupit.

Vstupte, prosím! Obrazy získáte kliknutím na název galerie.

tmama-oko
pro oči (PDF)
tmama-poslech-kapitoly
pro uši v kapitolách (ZIP)
tmama-poslech-cele
pro uši komplet (MP3)

Subham astu sarvadžagatam. Šťastny ať jsou všechny bytosti.
Óm