P. F. 2021
TROJZÁZRAČNÝ STAV

Milí přátelé,

snad člověk každé doby říká, že právě ta "naše doba" je těžká. Snad člověk každé doby má pravdu, dokud... Dokud nepřijde další rok, měsíc, týden, den a nepřinese další události, radosti, zkoušky. Člověk zažívá další a porovnává, často se pak stane, že vzpomíná na minulost, jak to bylo snadné, lehké, jednoduché, průzračné proti tomu, jak je to právě v té "naší době" těžké.

Važme si tedy chvil, které právě prožíváme, jako kdybychom se na ně dívali lidským pohledem moudřejším o poznání dalších událostí na pomyslné nitce pomyslného Času. Získáme nadhled, odstup a možná i úctu a vděčnost za to, co právě TEĎ prožíváme. Je možné, že příští TEĎ bude rájem proti současnosti, je možný opak. Je možné, že opustíme hru s Časem a zůstaneme v přítomnosti - hra na srovnávání lehkosti a tíhy "našich dob" se ztratí...

V našem malém království na kraji Rosic plujeme spolu s vámi současnými událostmi. Naším nejcennějším bohatstvím je prožitek okamžiku společné plavby. Schopnost vnímat bohatství, které dostáváme v onom okamžiku jeho uvědoměním - takový zachycený okamžik dokáže člověk vyjmout z plynutí řeky Času a vyzdobit jím svou galerii nadčasoprostorové komnaty, místa, kam se utíkáme do Ticha před ruchem světa, k sobě. Tato galerie má, mimo mnohých jiných, tu zvláštnost, že nikdy nevíte, jaké obrázky uvidíte vystavené. Některé se totiž zbavují kontur a barev a při pohledu na ně vnímáte jen atmosféru, jakou zachycovaly, vůni, ladění. Nejsou proto o nic slabší, než obrazoví kolegové, naopak, mohou být silnějšími právě až díky této neviditelnosti. Navíc ona neviditelnost není trvalá a jistá - může se stát, že při některé návštěvě právě dávno "zmizelý" obraz znovu uvidíte. Kdy? Který? Proč? Nepátrejme zbytečně po pravidlech, která jsou mimo naše chápání a kontrolu. Zároveň se smiřme s tím, že někde uvnitř nás, ale mimo rozum, to vše víme.

V hloubkách Vesmíru je malinká planetka, na ní miliardy a miliardy bytostí, kterým člověk dal jména, včetně sebe. Miliardy a miliardy zázraků.
Život sám je zázrak v jakékoliv podobě.
Život člověka je zázrak v zázraku života.
Vědomí o tomto zázraku je zázrakem v lidském zázraku v zázraku života.
Žijme tento trojzázračný stav. Přináší nám do života radost, pokoru, odpoutanost, svobodu, jistotu, bezpečí. Lásku.

Jaký lepší lék na všechny neduhy současnosti můžeme získat, než ten, který stvoříme sami v sobě? Žijme radostně každý okamžik a slovo "neduhy" ztratí význam. Zůstane pak kolem nás i v nás duha přítomnosti...